Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VÀNG CLORUA

(A. gold chloride), AuCl3. Tinh thể màu đỏ. Bị phân huỷ bởi nhiệt; tan trong nước, ancol và ete. Điều chế bằng phản ứng của vàng với clo hoặc bằng cách nhiệt phân axit tetracloroauric (HAuCl4.4H2O) ở 120 oC với clo. Được sử dụng trong kĩ thuật in, công nghiệp gốm sứ và trong y tế.