Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIĐIM

 (A. didimium), kí hiệu: Di. Tên gọi hỗn hợp hai nguyên tố đất hiếm praseođim và neođim (có tính chất hoá học rất giống nhau nên khó tách ra khỏi nhau). Vd. điđim clorua Di2Cl6.12H2O là hỗn hợp PrCl3 và NdCl3 có màu xanh từ xanh lục đến hồng tuỳ theo tỉ lệ hai nguyên tố trong hỗn hợp.