Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỘ ĐỘC

lượng chất độc tối thiểu đủ để giết chết một kilôgam sinh vật sống. Vd. nếu một con vật nặng 2 kg bị giết chết bằng 0,02 g chất độc nào đó, thì ĐĐ của chất này là 10 mg/kg. ĐĐ còn được xác định bằng liều gây chết LD50, là lượng chất độc tối thiểu đủ để gây chết 50% một số lớn sinh vật. Khó xác định chính xác ĐĐ của một chất vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như bản chất của chất độc, tuổi, trạng thái sức khoẻ, giới tính, cơ quan hấp thụ chất độc của đối tượng bị ngộ độc. Xt. Độc chất học; Độc tính.