Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIME

 (A. dimer), sản phẩm ngưng tụ của hai phân tử (monome) giống nhau.