Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
DỊ NHÂN

(cg. dị hạch), nói về những phân tử có các hạt nhân khác nhau. Vd. cacbon oxit (CO), liti clorua (LiCl) là những phân tử DN.