Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHU KÌ trong hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học

x. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.