Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỈ SỐ XÀ PHÒNG HOÁ

    một chỉ tiêu đánh giá chất béo, được biểu diễn bằng số miligam kali hiđroxit dùng để xà phòng hoá hoàn toàn 1 g chất béo. CSXPH xác định thành phần tổng cộng các axit béo. CSXPH lớn chứng tỏ trong chất béo có các axit phân tử khối nhỏ; ngược lại, CSXPH bé chứng tỏ có những axit béo phân tử khối lớn hoặc có chứa những chất không xà phòng hoá được. Vd. CSXPH của mỡ bò là 226; của dầu dừa là 245 - 246.