Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CAO NHIỆT KẾ
 

nhiệt kế dùng để đo các nhiệt độ cao (600 - 3.000 oC). Khác với các nhiệt kế chất lỏng (thuỷ ngân, ancol...) dựa vào sự giãn nở của chất lỏng theo nhiệt độ, CNK điện trở dựa vào sự thay đổi điện trở theo nhiệt độ; CNK quang học dựa vào màu của nguồn nhiệt (lò); CNK quang điện dựa vào hiệu ứng điện của tế bào quang điện khi nhận ánh sáng từ nguồn nhiệt (lò), vv.