Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CACBON HOÁ

(A. carbonization; cg. than hoá), quá trình biến đổi các hợp chất hữu cơ thành than bằng cách nung trong điều kiện không có không khí (vd. giai đoạn đầu của quá trình sản xuất than hoạt tính); hoặc quá trình tạo cốc trong công nghiệp.