Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CANXI HIĐROXIT

(A. calcium hydroxide; thường gọi: vôi tôi), Ca(OH)2. Bột màu trắng, dễ hút nước; khối lượng riêng 2,078 g/cm3. Phân huỷ khi đun nóng đến 520 oC. Tan một phần trong nước; dễ tan trong dung dịch amoni clorua (NH4Cl) hoặc trong kiềm. Sử dụng để khử khuẩn, làm vữa xây dựng, quét vôi tường.