Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHẤT XÚC TIẾN
  chất cho thêm vào chất xúc tác, có tác dụng làm tăng hoạt tính của chất xúc tác. Trong công nghiệp gia công cao su (làm săm lốp...), dùng CXT để làm tăng quá trình lưu hoá.