Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
AXIT OXALIC

(A. oxalic acid), HOOC – COOH. Hợp chất thuộc loại axit đicacboxylic (điaxit hữu cơ no đơn giản nhất). Tinh thể không màu, độc. Khối lượng riêng 1,90 g/cm3; tnc = 189,5 oC. Tan trong nước, etanol, ete; không tan trong benzen, clorofom, xăng. Có trong lá cây đại hoàng, gỗ chút chít và chua me đất (tên của AO bắt nguồn từ tên khoa học của cây chua me đất - Oxalis). Điều chế bằng cách dùng axit sunfuric để phân huỷ muối của nó. Muối được điều chế từ natri fomiat bằng cách nhiệt phân ở nhiệt độ cao hơn 360 oC:

Trong công nghiệp, có thể điều chế AO từ cacbon đioxit và hiđro:

2CO2 + H2 → HOOC – COOH

AO và muối của nó (oxalat) được dùng làm thuốc cầm màu khi in hoa, làm chất tẩy màu trong công nghiệp dệt. Cũng dùng trong hoá phân tích để làm kết tủa một số kim loại (canxi, thori, đất hiếm...) và trong tổng hợp hữu cơ, vv.