Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CÂN PHÂN TÍCH

loại cân chuyên dùng trong hoá học phân tích, thường có độ chính xác < 0,1="" mg,="" cũng="" có="" loại="" chính="" xác="" đến="" 0,01="" mg.="" cân="" cần="" được="" bảo="" quản="" trong="" phòng="" kín,="" tránh="" gió,="" bụi,="" ẩm...="" có="" thể="" ảnh="" hưởng="" đến="" độ="" chính="" xác="" ngay="" lúc="" đang="" cân.="" thường="" là="" loại="" cân="" đòn="" gánh="" có="" hai="" đĩa="" treo.="" khối="" lượng="" vật="" cân="" tối="" đa="" 200="" g.="">