Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BUTLÊRÔP A. M.

(Aleksandr Mikhailovich Butlerov; 1828 - 86), nhà hoá học hữu cơ Nga, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Pêtecbua (1871), người sáng lập trường phái đầu tiên và lớn nhất của các nhà hoá học hữu cơ ở Nga. Xây dựng và chứng minh thuyết cấu tạo hoá học kinh điển của các hợp chất hữu cơ (1861) (xt. Thuyết cấu tạo hoá học). Công trình nghiên cứu của Butlêrôp đã vạch ra những hướng chủ yếu phát triển hoá học hữu cơ thế kỉ 19 - 20. Butlêrôp là người đầu tiên giải thích hiện tượng đồng phân (1864); phát hiện phản ứng trùng hợp isobutilen và dự đoán tương lai rộng lớn của phản ứng trùng hợp, cho đó là một trong những phản ứng tổng hợp đáng lưu ý nhất. Đã tổng hợp nhiều chất hữu cơ (urotropin, polime tương tự đường của fomanđehit, vv.). Đã có nhiều công trình nghiên cứu về nông nghiệp, về nghề nuôi ong.