Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHẤT ĐỘN

vật liệu "gầy" hay "trơ" thêm vào trong phối liệu để điều chỉnh các tính chất của sản phẩm silicat. Trong gốm sứ, CĐ phần lớn là samot, mảnh vỡ của sản phẩm hay cát thạch anh, chủ yếu để điều chỉnh độ co sấy, co nung của các loại sản phẩm gốm xây dựng.