Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHẤT DẺO

chất polime tổng hợp có gia thêm một số thành phần khác như các chất màu, chất dẻo hoá, chất chống lão hoá, vv. CD có thể đúc khuôn dưới tác dụng của nhiệt và áp suất. CD nhiệt mềm có thể mềm trở lại bằng nhiệt, còn chất dẻo nhiệt cứng không có khả năng đó. Dùng trong công nghiệp sợi, phim ảnh, vật liệu xây dựng, đồ điện, vv.