Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHẤT CHỈ THỊ HOÁ HỌC

chất mà sự biến đổi đột ngột có thể dễ quan sát khi môi trường thay đổi. Thường là các chất hữu cơ mà dạng hỗ biến có màu sắc khác nhau, dùng để xác định điểm tương đương trong các phép chuẩn độ. Cũng có CCTHH vô cơ như K2CrO4 dùng để chuẩn độ clorua bằng phương pháp bạc. Phân biệt các loại CCTHH: axit - bazơ (thường còn gọi là chất chỉ thị màu), oxi hoá - khử, đồng vị, huỳnh quang... dùng làm chỉ thị cho các loại phản ứng tương ứng (xt. Phản ứng oxi hoá - khử; Chất chỉ thị đồng vị; Phương pháp huỳnh quang). Chất chỉ thị axit - bazơ là chất hữu cơ mà dung dịch có màu sắc thay đổi tuỳ theo độ pH, được dùng để đo độ pH của các dung dịch trong phương pháp so màu hoặc để xác định điểm kết thúc phản ứng trong phương pháp phân tích định lượng trung hoà axit - bazơ. Mỗi chất chỉ thị màu có một khoảng chuyển màu khác nhau. Vd. phenolphtalein từ không màu (pH = 8) chuyển sang đỏ (pH = 10).