Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHẤT CẢM QUANG

 vật liệu cao phân tử có cấu trúc nhạy cảm với ánh sáng, chia làm hai loại: dương và âm. CCQ dương khi được chiếu sáng sẽ trơ, không hoà tan trong dung môi mà khi chưa bị chiếu sáng nó dễ dàng hoà tan. CCQ âm thì ngược lại. Loại CCQ dương thường dùng là hỗn hợp của điazonaphtoquinon (DNQ) và nhựa novolac, được dùng rộng rãi trong kĩ thuật quang khắc (photolithography) để chế tạo mạch vi điện tử (x. Mạch tích hợp).