Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VUÊLƠ F.

(Friedrich Wưhler; 1800 - 82), nhà hoá học người Đức. Tách được các nguyên tố nhôm và berili; tìm ra hiện tượng đồng phân; lần đầu tiên đã tổng hợp được hợp chất hữu cơ (ure) từ các chất vô cơ (1828).

Vuêlơ F.