Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BỘT TẨY TRẮNG

thường là hỗn hợp canxi hipoclorit và canxi clorua. Điều chế bằng cách cho khí clo đi qua vôi: 2Ca(OH)2 + 2Cl2 = Ca(ClO)2 + CaCl2 + 2H2O. Dùng làm chất tẩy màu trong công nghiệp dệt và công nghiệp giấy, làm chất khử trùng.