Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
AXIT BROMHIĐRIC

(A. hydrobromic acid), HBr. Dung dịch hiđro bromua (HBr) trong nước. Ở điều kiện thường, AB là chất khí không màu, tnc = –88 oC, ts = –66,7 oC. Dung dịch nước có 46,7% HBr là hỗn hợp đẳng phí (ts = 124 oC). Là một axit mạnh, bốc khói ngoài không khí. Muối của nó là các bromua (NaBr, AgBr...). Điều chế bằng cách thuỷ phân muối bromua của photpho hoặc cho brom tác dụng trực tiếp với photpho và nước.