Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
AXIT BACBITURIC

(A. barbituric acid), C4H4N2O3. Tinh thể trắng, toả mùi thơm trong không khí. Bị phân huỷ khi đun nóng, tnc = 245 oC (kèm theo phân huỷ). Ít tan trong nước lạnh; tan nhiều trong nước nóng. Là axit mạnh hơn axit axetic, hằng số axit KA = 0,99.10–5 (25 oC), chuẩn độ được bằng kiềm như là một axit đơn. Điều chế từ ure và axit malonic hoặc đietyl malonat với sự có mặt của natri ancolat. Dùng tổng hợp riboflavin, pirimiđin và axit uric. Các dẫn xuất của AB dùng làm thuốc ngủ (bacbiturat). Được dùng trong công nghiệp chất dẻo, dược phẩm.