Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BÔSƠ C.

(Carl Bosch; 1874 - 1940), nhà hoá học Đức. Tên tuổi của Bôsơ gắn liền với việc tổng hợp amoniac từ nitơ khí quyển (1913). Giải thưởng Nôben (1931) cùng với Becghiut (xt. Becghiut F.).