Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHẢY RỮA

hiện tượng một số loại muối hút hơi nước của khí quyển làm cho muối tan dần và tan hết thành dung dịch, khi áp suất hơi nước lớn hơn áp suất của dung dịch muối bão hoà. Những loại muối tan nhiều trong nước thường dễ bị CR, vd. canxi clorua.