Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
AXIT ABIETIC

(A. abietic acid, acid siltic), C19H29COOH. Thành phần chính của nhựa thông; tnc = 174 - 175 oC; ts = 248 - 250 oC; độ quay cực riêng với tia D ở 20 oC: –116o (trong etanol tuyệt đối). Dễ tan trong ete, etanol, benzen, clorofom, axeton; ít tan trong ete dầu hoả và không tan trong nước. Dễ bị oxi hoá, kém chịu nhiệt. Tham gia phản ứng tổng hợp đien với anhiđrit maleic, tiếp nhận phản ứng sunfo hoá, nitro hoá và dễ dàng ghép đôi với nitrophenyl điazoni. Được dùng trong sản xuất các chất tẩy rửa, chất dẻo, sơn, vecni, vv.