Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CALOMEN

(A. calomel), tên thương mại của thuỷ ngân (I) clorua (Hg2Cl2) thiên nhiên (x. Thuỷ ngân clorua).