Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BÔMÊ KẾ

dụng cụ được chia theo độ Bômê (độ Bômê là đơn vị đo nồng độ của một dung dịch), dùng để đo khối lượng riêng của chất lỏng. Được gọi theo tên dược sĩ Pháp Bômê (A. Baumé; 1728 - 1804).