Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BỌT

hỗn hợp dị thể đa phân tán của chất khí trong chất lỏng hay chất rắn, vd. B xà phòng, nhựa xốp, B khí trong thuỷ tinh hoặc trong kim loại, vv. Để cho B tồn tại lâu trong chất lỏng cần phải có chất tạo B, thường là chất hoạt động bề mặt.