Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BÃO HOÀ TỪ

(cg. trạng thái độ từ hoá bão hoà), trạng thái của một chất khi dưới tác động của từ trường ngoài độ từ hoá của nó đạt đến trị số giới hạn, không tăng hơn nữa khi tiếp tục tăng cường độ từ trường ngoài. Trong các chất sắt từ, BHT coi như đạt được, nếu độ từ hoá có giá trị bằng độ từ hoá tự phát của các đomen sắt từ ở nhiệt độ tương ứng. Xt. Sắt từ.