Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BOM NHIỆT LƯỢNG KẾ

một bộ phận của nhiệt lượng kế, nơi diễn ra phản ứng cháy của chất lỏng hay chất rắn trong thí nghiệm xác định thiêu nhiệt (xt. Nhiệt cháy) của chất đó. Là một bình hình trụ bằng thép dày, dung tích xấp xỉ 1 dm3, có nắp đóng kín.