Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BÁN CỐC HOÁ

(cg. cốc hoá không hoàn toàn), quá trình xử lí các khoáng chất chứa cacbon (than bùn, than nâu, than đá hoặc đá dầu, cặn dầu mỏ...) bằng cách nung nóng đến 500 - 550 oC trong môi trường không có oxi. Sản phẩm chính của quá trình BCH gồm: bán cốc (sản phẩm rắn), nhựa bán cốc (sản phẩm lỏng - nhiên liệu, dầu, mỡ bôi), khí đốt (phần lớn là metan). Bán cốc chứa khoảng 10 - 15% hợp chất dễ bay hơi, dễ cháy, không khói và có nhiệt lượng cao dùng làm nhiên liệu cho luyện kim, vận tải hoặc phục vụ sinh hoạt, vv. Bán cốc từ than non chứa ít lưu huỳnh và ít tro, có thể dùng làm nguyên liệu để sản xuất than hoạt tính. Nhựa bán cốc được dùng làm nguyên liệu để sản xuất nhiên liệu động cơ, dầu bôi trơn, sáp, phenol, vv.