Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BECMAN E. Ô.

(Ernst Otto Beckmann; 1853 - 1923), nhà hoá học hữu cơ Đức. Becman tìm ra phản ứng chuyển hoá xetoxim thành amit (chuyển vị Becman, 1886), xác định phân tử khối các chất hoà tan dựa theo định luật Raun, sáng chế nhiệt kế mang tên Becman [xt. Becman (Nhiệt kế)].