Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VÔI XÚT

hỗn hợp của xút (NaOH) và vôi sống (CaO), thường được đóng thành viên màu trắng, hấp thụ mạnh hơi nước, hơi axit, khí cacbonic. Dùng trong một số phản ứng tổng hợp hữu cơ.