Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ÁP TỪ

tính chất liên quan đến sự xuất hiện độ từ hoá khi mạng tinh thể bị biến dạng đàn hồi do thay đổi ứng suất tác dụng. Vd. các chất AT: CoF2, MnF2, sắt oxit α - Fe2O3.