Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VÒNG NO

hợp chất hữu cơ gồm các nhóm metilen nối với nhau thành vòng kín, vd. xiclopentan.

Vòng no