Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BẠC CLORUA

(A. silver chloride), AgCl. Tinh thể hình lập phương, màu trắng; khối lượng riêng 5,56 g/cm3; tnc = 455 oC; ts = 1.550 oC. Không tan trong nước và trong các axit loãng; tan nhiều trong axit clohiđric đặc, sôi; dễ tan trong dung dịch amoniac đặc, KCN, Na2S2O3... do xảy ra quá trình tạo phức. Bị phân huỷ dưới tác dụng của ánh sáng trở thành màu đen; bị khử bởi chì (Pb), magie (Mg), kẽm (Zn), thuỷ ngân (Hg), đồng (Cu). Điều chế từ dung dịch có chứa ion Ag+ và dung dịch có chứa ion Cl. Được dùng nhiều trong công nghiệp làm phim ảnh, giấy ảnh, vv.