Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
AĐAMANTAN

(A. adamantane), hợp chất hữu cơ thuộc loại hiđrocacbon ba vòng no. A có cấu trúc giống đơn vị nhỏ nhất của tinh thể kim cương, vì vậy, A thuộc vào nhóm điamantanoit (tương tự điamant) cấu dạng và công thức chiếu của A. A có tnc = 269 oC. Không tan trong nước; tan trong các dung môi hữu cơ. A và đồng đẳng của A có trong dầu mỏ. Các dẫn xuất và đồng đẳng của A được dùng làm thuốc, dầu mỡ bôi trơn. Khi đưa các nhóm thế ađamantyl vào các hợp chất khác nhau, sẽ làm tăng tính bền nhiệt, bền hoá chất.

Ađamantan