Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BÌNH ĐỊNH MỨC

bình thuỷ tinh dạng bầu tròn, đáy phẳng, cổ nhỏ và dài có vạch mức, ứng với thể tích xác định ở nhiệt độ xác định, có thể có nút nhám. Trong hoá học phân tích, thường sử dụng các bình cỡ 5 ml - 5 lít để pha chế các dung dịch có nồng độ chính xác.

 


Bình định mức