Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
AN TOÀN PHÓNG XẠ

môn khoa học nghiên cứu về tác hại của các bức xạ (anpha, beta, gamma, nơtron, tia X, vv.) đối với cơ thể người, xác định liều cho phép của từng loại bức xạ, đồng thời cũng nghiên cứu mức độ tác hại và nồng độ cho phép của các đồng vị phóng xạ tự nhiên và nhân tạo trong các môi trường đất, nước và không khí, nghiên cứu những biện pháp phòng tránh các loại bức xạ kể trên.