Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BÌNH CẦU

bình thuỷ tinh chịu nhiệt hình cầu, có dung tích nhiều cỡ, cổ dài hoặc ngắn, dùng để đun chất lỏng, chưng cất.

 


Bình cầu

a – Đáy bằng; b, c – Đáy tròn.