Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VỎ ION

mô hình cho phép giải thích sự tương tác giữa các ion trong dung dịch chất điện li mạnh theo thuyết Đơbai - Hucken (Debye - Hückel): mỗi ion được bao quanh bởi một vỏ các ion trái dấu với nó. Do đó, mỗi ion vừa là trung tâm của một VI, vừa tham gia vào VI của các ion khác.