Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
AXIT SUNFONIC

(A. sulfonic acid), R – SO3H. Hợp chất hữu cơ chứa nhóm sunfo – SO3H. Tinh thể hút nước, có tính axit mạnh. Dễ tan trong nước. Điều chế bằng cách sunfo hoá trực tiếp hiđrocacbon bằng axit sunfuric (H2SO4) đặc hoặc oleum; thuỷ phân sunfoclorua RSO2Cl, vv. Nhóm sunfo rất dễ thay thế bằng các nhóm chức khác. Là sản phẩm trung gian quan trọng trong tổng hợp các chất tẩy rửa, phẩm nhuộm, nhựa trao đổi ion, dược phẩm.