Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
AMOPHOT

(A. ammophos), phân bón kép (phân phức hợp) có hai nguyên tố dinh dưỡng (N, P) dùng ở thể rắn hoặc lỏng (dung dịch nước). Là kết quả phản ứng trung hoà giữa axit photphoric (H3PO4) và amoniac (NH3). Có các loại: mono - A (NH4H2PO4 gồm P2O5 61,7%, NH3 14,3%), đi - A [(NH4)2HPO4: P2O5 53,8%, NH3 25,8%)]. Amoniđiphotphat [(NH4)2H2P2O7: P2O5 67%, NH3 16%; (NH4)3HP2O7: P2O5 62%, NH3 22,3%], amonitriphotphat [(NH4)3H2P3O10: P2O5 68,9%, NH3 16,5%]. Hàm lượng P2O5 và NH3 quyết định chỉ tiêu chất lượng của phân bón. Hỗn hợp A và KNO3 là loại phân bón tốt vì có cả ba nguyên tố cần thiết nhất cho cây trồng (N, P, K). A còn dùng trong công nghiệp gây men.