Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
Á KIM

tên chung của một số phi kim như bitmut, asen, silic, telu... có tính chất vật lí của kim loại (xt. Phi kim; Kim loại).