Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VINXTETTƠ R.

(Richard Willstätter; 1872 - 1942), nhà hoá học Đức. Đã tổng hợp nhiều ancaloit; đặc biệt, tổng hợp được cocain, các chất màu thực vật và động vật; chứng minh sự tương tự về cấu trúc của clorophin và hematin. Giải thưởng Nôben về hoá học (1915).