Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHƯƠNG PHÁP PHA LOÃNG ĐỒNG VỊ

phương pháp phân tích định lượng được tiến hành bằng cách thêm vào chất phân tích một lượng nhỏ nguyên tử đánh dấu (đồng vị phóng xạ của chất ấy) sau đó xác định nồng độ nguyên tử đánh dấu để từ đó suy ra hàm lượng chất định phân tích. Được dùng để xác định độ tan các chất ít tan, áp suất hơi chất rắn ở nhiệt độ thấp và nhất là trong phương pháp khối phổ để xác định tuổi Trái Đất.