Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHƯƠNG PHÁP HẤP THỤ NGUYÊN TỬ

phương pháp phân tích định lượng dựa vào nguyên tắc đo độ hấp thụ ánh sáng bởi hơi nguyên tử  của mẫu phân tích. Bức xạ ánh sáng bị hấp thụ phải đặc trưng cho nguyên tố của mẫu nên phải dùng catôt làm bằng kim loại nguyên tố đó để ánh sáng do catôt phát ra bị hấp thụ tối đa. Catôt đó được gọi là catôt rỗng vì có hình chuông. Trong PPHTNT, nguyên tử trong pha hơi đóng vai trò của phân tử trong dung dịch đối với phương pháp trắc quang. Bằng PPHTNT, có thể phân tích khoảng 70 nguyên tố. Vì vậy phương pháp này được dùng để phân tích những đối tượng rất khác nhau: nước tự nhiên, đất, khoáng vật, thực vật, quặng, vv.