Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN DẪN

phương pháp phân tích thể tích mà điểm cuối của sự chuẩn độ được xác định bằng sự thay đổi đột ngột của độ dẫn điện của dung dịch trong quá trình chuẩn độ. PPĐD đôi khi còn được dùng trong công nghiệp để tự động hoá việc kiểm tra thành phần các dung dịch.