Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHƯƠNG PHÁP BẠC NITRAT

phương pháp chuẩn độ dựa vào chất chuẩn là bạc nitrat (AgNO3). Dùng để phân tích các halogenua. Có thể chuẩn độ trực tiếp bằng AgNO3, hoặc thêm dư AgNO3 rồi chuẩn độ AgNO3 dư bằng NaCl. Trường hợp môi trường trung tính hoặc hơi axit, điểm cuối được xác định bằng chất chỉ thị là kali cromat (K2CrO4) tạo với AgNO3 kết tủa đỏ bạc cromat (Ag2CrO4). Nếu môi trường axit thì thêm dư AgNO3 rồi xác định AgNO3 dư bằng thioxianat (KCNS).