Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SILOXAN

(A. siloxane), những hợp chất chứa các nguyên tử silic (Si) và oxi (O) luân phiên, ngoài ra Si còn liên kết với hiđro, halogen, gốc hữu cơ..

S có phân tử khối thấp là chất lỏng trong suốt, dễ tan trong các dung môi hữu cơ, không tan trong nước và ancol bậc thấp. Dùng làm chất bôi trơn. Khi có phân tử khối cao, là chất lỏng có độ nhớt cao, có thể lưu hoá bằng peoxit hữu cơ tạo thành chất giống cao su.